Unelte utilizator

Unelte site


start

Ghid de utilizare al Platformei SAFESPACE

Preambul

Platforma SAFESPACE este o platformă distribuită pentru dezvoltarea de servicii și aplicații în domeniul Cunoașterii Situației Spațiale (SSA). Aceasta include o componentă dedicată gestionării și analizei datelor - SAFESPACE Core, și 3 segmente specializate (SAFESPACE GNSS IONO, SAFESPACE GEOMAG, SAFESPACE SKY) care sunt implementate în mod independent și care oferă funcționalități ce acoperă domenii specifice SSA, respectiv vreme spațială (SWE), supraveghere și urmărire obiecte artificiale (SST) și corpuri cerești aflate în apropierea Pământului (NEO).

SAFESPACE Core are rolul de a găzdui Portalul SAFESPACE prin intermediul căruia un utilizator poate să acceseze serviciile disponibile în cadrul platformei.

Procedura de utilizare a Portalului SAFESPACE prezintă modul în care acesta a fost implementat și cum poate fi actualizat.

Alături de portal, mai sunt disponibile următoarele aplicații/servicii:

În plus, SAFESPACE Core implementează un repository pentru stocarea datelor ce pot fi furnizate de către componentele specializate. Alături de acesta, este disponibilă și o bază de date pentru serii de timp în care sunt înregistrate și pot fi vizualizate apoi variațiile câmpului geomagnetic ce sunt monitorizate de către Observatorul Geomagnetic de la Surlari.

Arhitectura platformei SAFESPACE este prezentată în figura de mai jos.

Componenta SAFESPACE Core

SAFESPACE Core este componenta care gestonează resurse computaționale și de stocare pentru procesarea și analiza datelor, fiind implementată de către ICI utilizând infrastructura cloud ICIPRO. Aceasta se bazează pe utilizarea containerelor Docker ce sunt administrate cu ajutorul managerului de resurse Kubernetes.

În cadrul acestei structuri sunt stocate datele ce sunt transferate de la componentele specializate ale platformei SAFESPACE, și de asemenea, sunt oferite resurse de calcul pentru executarea de aplicații și servicii (cum este cazul serviciului pentru calculul de efemeride care a fost dezvoltat de către IAAR).

Pentru stocarea datelor sunt utilizate următoarele aplicații:

 • MinIO: pot fi stocate fișiere generice, fiind extrem de flexibil în acest sens. Transferul datelor se poate face similar utilitarului rsync. Se oferă o interfață web pentru accesul utilizatorilor care pot accesa atât conținut public, cât și o zonă privată care necesită o autentificare prealabilă.
 • Elasticsearch și Kibana: pentru înregistrarea datelor cu variațiile câmpului geomagnetic și apoi vizualizarea acestora. Datele sunt preluate cu ajutorul aplicației Logstash care accesează repository-ul MinIO.

În cadrul structurii SAFESPACE Core este implementată și o soluție pentru analiza datelor bazata pe JupyterHub.

Mai multe detalii referitoare la utilizarea MinIO, Kibana, JupyterHub și Kubernetes/Rancher.
Aplicații si servicii implementate în cadrul componentei SAFESPACE Core

Componenta SAFESPACE GNSS IONO

Această componentă are drept obiectiv monitorizarea activității ionosferice și realizarea de hărți TEC și scintilații ionosferice. Are la bază datele colectate prin intermediul rețelei naționale de senzori GNSS ce este operată de către INFP, fiind implementată în parteneriat de către INFP și ISS, resursele fiind partajate astfel încât datele furnizate de INFP sunt preluate de către ISS pentru a implementa serviciile de monitorizare scintilații ionosferice și generare de hărți TEC, ce pot fi utilizate pentru prognoza fenomenelor respective.

Fișierele rezultate care conțin hărțile TEC și scintilații ionosferice pot fi transferate în repository-ul implementat în cadrul structurii centrale SAFESPACE Core. De asemenea, serviciile de monitorizare și prognoză a activității ionosferice, pot fi accesate prin intermediul Portalului SAFESPACE.

Aplicații și servicii implementate în cadrul componentei SAFESPACE GNSS IONO

Componenta SAFESPACE GEOMAG

Este o componentă dedicată monitorizării variațiilor geomagnetice înregistrate de către Observatorul Geomagnetic de la Surlari. Aceasta este operată în mod independent de către IGR care a implementat pentru aceasta o aplicație web pentru vizualizarea și accesarea datelor geomagnetice. Integrarea în cadrul Portalului SAFESPACE se face sub forma de conținut extern.

Aplicații și servicii implementate în cadrul componentei SAFESPACE GEOMAG

Componenta SAFESPACE SKY

 • Caracteristica SWE a acestei componente se concretizează prin catalogarea coordonatelor filamentelor solare, evenimente care pot fi asociate cu furtuni geomagnetice. Pentru determinarea acestor coordonate se utilizează un program (proprietar AIRA) IDL care furnizează coordonatele filamentelor observate în imaginile Hα obținute de Observatorul Solar al IAAR.
 • Caracteristica SST este realizată prin observații astronomice efectuate cu ajutorul infrastructurii modernizate a IAAR. Sunt urmărite sateliți artificiali și/sau deșeuri spațiale aflate pe orbite MEO, GEO sau HEO pentru care sunt calculate elementele orbitale.
 • Contribuția în domeniul NEO presupune studiul obiectelor potențial periculoase pentru Pământ și oferă pentru integrarea în platformă aplicații pentru calculul efemeridelor și al orbitelor și pentru identificarea obiectelor din Sistemul Solar dintr-o anumită zonă de cer (precovery). Observațiile astronomice sunt efectuate folosind infrastructura existentă la IAAR.
Aplicații și servicii implementate în cadrul componentei SAFESPACE SKY
 • Serviciu de efemeride pentru corpurile din Sistemul Solar.
 • Bază de date observații astrometrice.
 • Catalog populații asteroizi.
 • Bază de date de secvențe de evoluție a geointersectorilor.
 • Bază de date temporală obiecte selectate cu parametri orbitali.
 • Bază de date evenimente intrare în atmosferă.
start.txt · Ultima modificare: 2020/11/26 08:27 de către user